W BLASKU MIŁOSIERDZIA

47/940   -  19 listopada 2023 r. A.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

Niedziela, 19 listopada 2023 r.

 

XXXIII niedziela zwykła rok „A”

 

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

Teksty liturgiczne

                                                     

                                                ANTYFONA NA WEJŚCIE  

Jr 29, 11. 12. 14

Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. * Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą łaską, miłością, zbawieniem. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Boga. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas synami światłości, że On uczyni nas włodarzami nieba i uczestnikami swojej radości.

Jak słudzy bojaźliwi stajemy przed Bogiem z pustymi rękami, okaleczeni przez grzech, osłabieni przez brak gorliwości i słabość wiary. Prośmy o przebaczenie i pomoc, byśmy mogli pomnażać otrzymane talenty i mogli kiedyś wejść do radości naszego Pana.

                                                                            

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Każdy z ludzi otrzymał od Boga różne dary i zdolności. Człowiek ma tylko współpracować z Bogiem i pomnażać otrzymane dobra. Obrazowo ukazuje to ewangeliczna przypowieść o talentach. Kiedy powróci Chrystus rozliczy nas, czy umieliśmy współpracować z Nim, który dał nam wiarę, zbawienie i swoją sakramentalną obecność w Kościele. Zasłużymy wtedy na nagrodę i pochwałę, jaką sławi Księga Przysłów pracowitą kobietę. Przyjście Chrystusa jednak będzie niespodziewane, św. Paweł zachęca więc Tesaloniczan i nas do czujności i trzeźwości.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Poemat o dzielnej niewieście

Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31

Czytanie z Księgi Przysłów

Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

1Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *

i chodzi Jego drogami.

2Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *

w zaciszu twego domu.

Synowie twoi jak oliwne gałązki *

dokoła twego stołu.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

4Tak będzie błogosławiony człowiek, *

który służy Panu.

5Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *

                                                przez wszystkie dni twego życia.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

                                                                            

 

DRUGIE CZYTANIE

Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

1 Tes 5, 1-6

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy.

Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

J 15, 4a. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o talentach

Mt 25, 14-30

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Pomnażać talenty

ks. Leszek Smoliński

Rafał Blechacz to jeden z najlepszych pianistów świata. Od wygrania w 2005 r. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina jego kariera artystyczna stała się pasmem wyjątkowych sukcesów. Występuje w najsłynniejszych i najbardziej prestiżowych salach koncertowych, jest zapraszany na najlepsze festiwale muzyczne. Jego koncerty bardzo często kończą się owacją na stojąco. A po nich ustawiają się gigantyczne kolejki miłośników muzyki, którzy czekają nawet dwie godziny, aby zdobyć jego autograf. W 2014 r. otrzymał nagrodę Gilmore, uznawaną za pianistycznego Nobla. Ma 32 lata i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów na świecie. Słynie z pracowitości i wykorzystywania czasu do maksimum. Zapytany, ile czasu poświęca na ćwiczenie grę na fortepianie, odpowiada, że każdego dnia średnio około 6 godzin. Artysta ma głęboką świadomość, że Pan Bóg jest najważniejszą płaszczyzną jego życia.

Tylko trwanie w łączności z Jezusem daje obfite owoce pomnażania talentów. W czasach Jezusa „talent” był jednostką wagi odpowiadającą mniej więcej trzydziestu kilogramom złota lub srebra. Współcześnie to słowo nabrało innego znaczenia – jest rozumiane jako „wybitne uzdolnienie specjalne do poczynań twórczych lub odtwórczych” (W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, 1165). Znawcy przedmiotu są zgodni, że Jezus nie mówi o talentach tzw. naturalnych, ludzkich, ale o darach szczególnych. Chodzi więc nie o to, co jest specyficzne człowiekowi, ale to, co jest właściwe Jezusowi, a co dotyczy „nowego” człowieka i co możemy nazywać darami Ducha Świętego. Te zaś są po prostu zadaniami powierzonymi człowiekowi. Te dary, ta odpowiedzialność właśnie stanowią o pełni życia, są miarą królestwa Bożego.

Usłyszane Słowo Boże udziela nam lekcji mądrości, pragnąc odpowiedzieć na pytanie: jak mam przeżyć ten czas. Dialog pomiędzy trzecim sługą a panem jest kluczem do odgadnięcia znaczenia całej przypowieści. Sługa ani myśli ponosić jakieś ryzyko, rozwijać jakąś inicjatywę, być aktywnym. Schował bezpiecznie to, co zostało mu powierzone, i czuje się usprawiedliwiony, bo odda tyle, ile otrzymał. Strach przed zdaniem sprawy z otrzymanego daru sparaliżował go, zabił w nim wszelką inicjatywę, fantazję i aktywność. Schował się jak żółw w skorupie i ani myśli się wychylać. Zabrakło mu maksymalizmu dla królestwa.

Życie i wszystko, co je stanowi, jest od początku darem, talentem. Dar zaś oznacza zaufanie, miłość do obdarowywanego. Gdy jednak zabraknie spojrzenia na Boga, nie będziemy w stanie uwolnić się od kompleksów, poczucia nienawiści, frustracji, gwałtownych reakcji. Gdy zniknie perspektywa daru, pozostaniemy na placu boju z niepokojącym nas pytaniem: Jestem lepszy czy gorszy od innych? I dopóki będziemy stawiać takie pytania, dopóty znajdować będziemy kogoś „gorszego”, aby go poniżyć, albo kogoś „lepszego”, aby go znienawidzić. Dlatego też uczeń Jezusa musi żyć miłością, która jest źródłem odwagi, hojności, wolności i nowych, twórczych inicjatyw.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Do Boga, Dawcy zbawienia i darów potrzebnych do jego osiągnięcia, zanieśmy nasze prośby, byśmy czuwając na modlitwie, mogli razem z bliźnimi otrzymać obiecaną nagrodę.

1.Prośmy, aby Kościół pomagając ludziom w pomnażaniu duchowych talentów, przygotowywał ich na spotkanie z Chrystusem.

R. Pomnażaj, Panie, dobra Twego ludu.

2.Prośmy, aby chrześcijanie dzięki wierze nie byli synami nocy i ciemności, ale synami światłości i synami dnia.

3.Prośmy, aby ludzie obdarzeni szczególnymi talentami służyli prawdzie i przyczyniali się do zwycięstwa dobra.

4.Prośmy, aby matki były otaczane szacunkiem za swój trud wychowawczy i przekazywanie wartości duchowych następnym pokoleniom.

5.Prośmy, aby ubodzy i cierpiący wzbogacili Kościół ofiarą swego cierpienia i nie byli pozbawieni serca i pomocy materialnej.

6.Prośmy, aby zmarli (...) nagrodzeni za życia na ziemi, mogli wejść do radości Pana.

7.Prośmy, abyśmy sami współpracując z Chrystusem, zawsze byli gotowi na spotkanie z Nim, a z Eucharystii czerpali siłę do gorliwego spełniania swych obowiązków duchowych i materialnych.

Boże, który ubogacasz ludzi różnymi darami, aby służyli innym swą pracą i życiem, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy pomnażając otrzymane dary zasłużyli na otrzymanie największego dobra — wejście do radości nieba, gdy Syn Twój powróci na ziemię. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Lub wezwania z liturgii, sprawowanej w dzisiejsza niedzielę przez Franciszka w Bazylice Świętego Piotra

Drodzy bracia i siostry, do Boga, Ojca dobrego i troszczącego się o nas, zanieśmy naszą modlitwę.

1.Za kościół pielgrzymujący po świecie: aby nasze oczy nie odwracały się od ubogich, ale troszczyły się o nich, niosąc wszystkim Ewangelię Chrystusa i świadectwo miłości. Ciebie prosimy...

2.Za osoby marginalizowane i wykluczone: aby sprawowana Eucharystia stała się dla nas wszystkich szkołą komunii i dzielenia się w duchu autentycznego braterstwa. Ciebie prosimy...

3.Za ofiary przemocy i wojny: aby każdej istocie ludzkiej zostało zapewnione prawo do pokoju i sprawiedliwości, pracy i odpoczynku, mieszkania i godnego życia. Ciebie prosimy...

4.Za chorych i starszych: aby otrzymają pomoc w ich słabości i, dzięki niezbędnej opiece, mogli cieszyć się nasza pociechą i bliskością. Ciebie prosimy...

5.Za rodziny, szczególnie najbardziej potrzebujące: aby nasze oczy zwróciły uwagę na ich problemy i byśmy umieli zapewnić, zwłaszcza młodym, możliwość budowania lepszej przyszłości. Ciebie prosimy...

Boże, który słuchasz krzyku ubogiego i opiekujesz się jego cierpieniem, daj nam moc Ducha Świętego, byśmy stali się pracowitymi i czujnymi sługami i przynieśli owoc zjednoczenia się z Chrystusem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Można również wykorzystać wezwania z pomocy duszpasterskich, przygotowanych przez KEP:

Lektor: Panie, miłość jest cierpliwa,

Wszyscy: daj nam cierpliwość, która potrafi zmierzać się z każdym dniem.

Lektor: Panie, miłość jest łaskawa,

Wszyscy: dopomóż nam zawsze chcieć najpierw dobra bliźniego przed naszym.

Lektor: Panie, Miłość nie zazdrości,

Wszyscy: naucz nas cieszyć się każdym sukcesem.

Lektor: Panie, Miłość nie szuka poklasku,

Wszyscy: przypominaj nam, aby nie wymawiać bliźniemu tego, co dla niego

robimy.

Lektor: Panie, Miłość nie unosi się pychą,

Wszyscy: daj nam odwagę powiedzieć: „popełniłem błąd”.

Lektor: Panie, miłość nie dopuszcza się bezwstydu,

Wszyscy: spraw, byśmy dostrzegli Twoje oblicze w obliczu bliźniego.

Lektor: Panie, Miłość nie szuka swego,

Wszyscy: tchnij w nasze życie powiew bezinteresowności.

Lektor: Panie, miłość nie unosi się gniewem,

Wszyscy: oddal gesty i słowa, które ranią.

Lektor: Panie, Miłość nie pamięta złego,

Wszyscy: pojednaj nas przebaczeniem, które zapomina krzywdy.

Lektor: Panie, Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości,

Wszyscy: otwórz nasze serca na potrzeby ludzi wokół nas.

Lektor: Panie, Miłość współweseli się z prawdą,

Wszyscy: prowadź nasze kroki ku Tobie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.

Lektor: Panie, Miłość obejmuje wszystko,

Wszyscy: pomóż nam pokryć Miłość dni, w których będziemy żyć razem.

Lektor: Panie, Miłość wszystkiemu wierzy,

Wszyscy: pomóż nam uwierzyć, że Miłość przenosi góry.

Lektor: Panie, Miłość we wszystkim pokłada nadzieję,

Wszyscy: pomóż nam pokładać nadzieję w Miłości przewyższającej wszelką

nadzieję.

                                                                            

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, spraw aby dar Tobie złożony wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie * i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Otrzymawszy dar Bożego słowa, wychwalajmy Boga i dziękujmy Mu za dary jakimi nas ubogaca, a zwłaszcza za największy dar — Ofiarę Chrystusa, która przybliża nas na wieczne spotkanie z naszym Panem, która pomnaża w nas duchowe talenty.

 

 

PREFACJA

34. Zbawienie przez posłuszeństwo Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. * On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, * abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 73, 28

Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, * w Panu Bogu pokładać nadzieję.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, † pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Ubogaceni Bożymi darami: łaską wiary, ofiarą Chrystusa i błogosławieństwem, pomnażajmy te duchowe dobra, byśmy byli gotowi na spotkanie z Chrystusem, gdy przyjdzie przy końcu czasów. Pomnażajmy także talenty doczesne, by nasze życie i praca służyły także innym i pomagały im spotkać Chrystusa. Chrześcijanin swą wiarą ma służyć całej ziemi, służyć także niewierzącym, ukazując nadprzyrodzone wartości życia.