WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

       32/724                   -             4 sierpnia 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

XVIII Niedziela Zwykła

 

4 sierpnia 2019 r.

 

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

          Ps 70, 2. 6

Racz mnie wybawić, Boże; * Panie, pośpiesz mi z pomocą, * Tyś wspomożycielem moim i wybawcą, * nie zwlekaj, Panie.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Gromadzimy się wokół ołtarza Jezusa Chrystusa, by świętować niedzielną Paschę. Jezus nas kocha! Ale to nie znaczy, że przymyka oczy na zło i grzechy ludzkie. Potrafi On chociażby tak, jak w dzisiejszej liturgii słowa, upominać, wskazywać właściwą drogę życia. otwórzmy się dzisiaj na Jego prawdę.

W tym duchu przeprośmy Boga za to, że nie zawsze słuchamy Jego napomnień.  

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

 

         Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych † i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Liturgia słowa nasz wzrok kieruje dzisiaj na rzeczy nieprzemijające. „Szukajcie tego co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne”, tylko to co jest piękne i szlachetne w oczach Boga trwa wiecznie. Wszelkie osiągnięcia, sława, kariera i przebojowość są marnością i prowadzą ludzkie serca tylko na zatracenie.

Niech słowo Pana kieruje nasze oczy wiary na to co jest wieczne.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego?

         Koh 1, 2; 2, 21-23

Czytanie z Księgi Koheleta

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością.

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17

(R.: por. 1b)

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

3       Obracasz w proch człowieka *

        i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».

4       Bo tysiąc lat w Twoich oczach †

        jest jak wczorajszy dzień, który minął, *

        albo straż nocna.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

        

5       Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *

        jak trawa, która rośnie:

6       rankiem zielona i kwitnąca, *

        wieczorem więdnie i usycha.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

        

12     Naucz nas liczyć dni nasze, *

        byśmy zdobyli mądrość serca.

13     Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *

        Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

        

14     Nasyć nas o świcie swoją łaską, *

        abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

17     Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †

        i wspieraj pracę rąk naszych, *

        dzieło rąk naszych wspieraj!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Szukajcie tego, co w górze,

zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne

        

Kol 3, 1-5. 9-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.

Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

 

Marność dóbr doczesnych

        

Łk 12, 13-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Nienasycona chęć posiadania

ks. Leszek Smoliński

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na istotę chciwości, którą stanowi lęk o siebie. Chciwość, która jest oznaką braku zaufania do Boga, jakimś rodzajem bałwochwalstwa, zajmuje drugą pozycję w katalogu grzechów głównych. Sprzeciwia się miłości, która uczy, by móc się dzielić, dawać i ubogacać innych. Chciwy człowiek chce tylko brać, zagarniać i odbierać.

„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia”. Następnie Jezus opowiada przypowieść o bogaczu, który woli budować spichlerze niż zatroszczyć się o swe zbawienie. Jest to przypowieść o nienasyceniu. Gdy masz trochę, chcesz więcej! Gdy masz więcej, brakuje ci jeszcze trochę! I tak w koło! Zdumiewający jest egoizm tego chciwca. Cały swój dorobek i urodzaj wykorzystał tylko dla siebie, dla poprawienia swego losu.

W jakich sytuacjach mamy dziś do czynienia z chciwością?

Spójrzmy choćby na łapówki, które biorą się z chciwości i prowadzą do korupcji. Często gorszymy się, że inni je dają i przyjmują, a jak jest z nami? Czy nie chcemy wpłynąć przez nie na jakość załatwianych przez nas spraw w urzędzie, szpitalu czy na uczelni?

Inny przejaw chciwości to skąpstwo, czego dowodem są choćby katastrofy budowlane. Ktoś chce zaoszczędzić, jak ów pracownik, który miał wybudować piękny dom. Nie wiedział, że jest to podziękowanie od szefa firmy za jego dobrą pracę. Gdy skończył, a budował „nadmiernie oszczędzając – dowiedział się, że to dla niego.

Owocem chciwości są kradzież to też owoc chciwości. Cóż to takiego zagarnąć coś, co się nam przyda lub mogłoby się przydać. A przecież to czyjaś własność i w ten sposób pozbawiamy kogoś jego prawa do posiadania.

Inna forma chciwości prowadzi do bezrobocia. Bo oto chciwi szefowie firm, korporacji i prywatnych fortun windują swoje uposażenia kosztem pracowników oraz rozpadu firmy. A za bezrobociem często idzie rozbicie rodzin, bo ktoś pracuje daleko i w domu nie ma go całymi miesiącami.

Widzimy więc, że jeżeli człowiek pozwoli się opanować chęci posiadania za wszelką cenę, to chciwość staje się bogiem, a człowiek jej sługą, niewolnikiem. I jako niewolnik musi robić wszystko, byle tylko służyć wiernie swojemu bożkowi.

Widzimy również dziś, że wielu „wydaje się nieustannie uganiać za takim zajęciem, które pomoże mu pomnożyć posiadany majątek. Niekiedy osiągnięcie owego celu doprowadza do tego, że jest przemęczony i rozdrażniony, budując wokół siebie niezauważalny mur wrogości i niedostępności.

Chciwość więc niejedno ma imię. Nie zawsze materialne. Wielu ludzi pożąda doznań duchowych. Każdy chce czuć się szczęśliwie i bezpiecznie, nie mieć żadnych zmartwień. Dlatego coraz więcej ludzi wędruje do psychoterapeutów, bierze różne lekarstwa, aby móc się sztucznie wyzwolić od trosk. Bo chciwość to nienasycona chęć posiadania więcej. Dlatego Jezus Chrystus daje nam receptę na nieuleganie pokusie chciwości „Gromadźcie sobie skarby w niebie”. Bądźmy więc świadkami Jezusa przez nasze hojne serce i wyciągnięte w pomocnym geście dłonie.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Do Boga, źródła prawdy i świętości módlmy się pełni pokory, wiary i ufności:

   Za Kościół święty, aby wszyscy jego wierni, głosili światło Chrystusowej prawdy. Ciebie prosimy.

   O dobre owoce wakacyjnego pielgrzymowania. Ciebie prosimy.

   O dobrą pogodę dla rolników, by obfite plony zapewniły im zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych. Ciebie prosimy.

   Za ludzi przygniecionych problemem alkoholizmu, by słuchali napomnień i potrafili dziękować Bogu za ludzi, którzy pomagają im wyjść z problemu. Ciebie prosimy.

   Za zmarłych, aby Bóg, dając im życie wieczne, doprowadził ich do swojego Królestwa. Ciebie prosimy.

   Za nas wszystkich, abyśmy, wsłuchując się w Jezusowe napomnienia, napełnili się Duchem Jego miłości. Ciebie prosimy.

Boże, przyjmij prośby, jakie do Ciebie z ufnością zanosimy, i zachowaj nas od złego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, * i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Bogu Ojcu chwała i cześć za Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić.

 

 

 

PREFACJA

 

34. Zbawienie przez posłuszeństwo Chrystusa

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. * On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, * abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Mdr 16, 20

Panie, dałeś nam chleb z nieba * zdolny dać wszelką rozkosz * i wszelki smak zaspokoić.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszyskich, których posilasz Twoim Sakramentem, † nie odmawiaj im swojej pomocy * i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        

Denerwujemy się często, gdy ktoś zwraca nam uwagę za niewłaściwe postępowanie. Tymczasem braterskie upomnienie jest jednym z podstawowych sposobów życia wspólnoty Kościoła, jest przejawem chrześcijańskiej miłości. Na drogę wsłuchiwania się w głos Pana, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

        

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.