WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         49/687                   -              2 grudnia 2018 R.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Adwent

2 grudnia 2018 r. C.

Niedziela

I Niedziela Adwentu

kolor szat liturgicznych: fioletowy

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 25, 1-3

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *

Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. *

Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, *

nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *

nie będzie zawstydzony.

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

WSTĘP DO LITURGII

Gromadzimy się przy ołtarzu Pana w pierwszym dniu świątecznym roku kościelnego. Rozpoczynamy nowy okres liturgiczny, w którym w sposób szczególny nastawieni jesteśmy na kolejne przyjście naszego Mistrza i Pana: Jezusa Chrystusa.

Raz już to przyjście miało miejsce, miało ono wymiar historyczny, kiedy Jezus przyjął ciało z Najświętszej Maryi Panny i za sprawą Ducha Świętego narodził się jako człowiek w Betlejem.

Drugie przyjście Jezusa, na które czekamy, będzie miało wymiar eschatologiczny – po raz drugi Chrystus przyjdzie przy końcu czasów, aby dokonać sądu nad światem.

Prośmy Boga, aby ten dzień przyjścia nie zaskoczył nas jak złodziej, ale abyśmy z niegasnącymi światłami wiary i rozpasanymi biodrami, czekali na Pana.

Za wszelkie słabości, grzechy i zaniedbania przeprośmy Boga na początku tej Mszy Świętej.

KOLEKTA

        

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki

przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, †

a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, *

mogli posiąść Królestwo niebieskie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Liturgia Słowa koncentruje się na powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. Teksty biblijne wzywają nas do czuwania i modlitwy, bo przyjście Pana jest bliskie.

Z wiarą wsłuchajmy się w proklamowane do nas słowo, poprzez które przychodzi Pan, który okazuje nam swoją łaskę i daje zbawienie.

PIERWSZE CZYTANIE

Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

        

Jr 33, 14-16

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan:

«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b)

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

4       Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *

        naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

5       Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *

        Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

        

8       Dobry jest Pan i łaskawy, *

        dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

9       Pomaga pokornym czynić dobrze, *

        uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

        

10     Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *

        dla strzegących Jego praw i przymierza.

14     Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *

        i objawia im swoje przymierze.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

        

DRUGIE CZYTANIE

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

        

1 Tes 3, 12 – 4, 2

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

        

Ps 85 (84), 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją

i daj nam swoje zbawienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

        

Łk 21, 25-28. 34-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

PIERWSZA ŚWIECA...

     ... Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

     ... bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

...przychodzisz do mnie Panie

i milcząc patrzysz

czy jestem w Tobie

zatonąć gotowa...

     ...dziś, na Ołtarzu zostanie zapalona pierwsza świeca... "Nie lękaj się z ufnością oczekiwać Boga. On jest dobry"

     Boże... moje oczekiwanie na Ciebie... muszę stanąć twarzą w twarz sama ze sobą, ujrzeć siebie w lustrze mych uczynków, w lustrze wiary. Boże, proszę, aby to odbicie nie było wykrzywione...

     ...na Ołtarzu zapłonie pierwsza świeca... Już Adwent...czas oczekiwania, czas budzenia się ze snu, to czas kiedy zaglądamy do naszego wnętrza, kiedy to odświeżamy zakamarki naszego serca... jakże często te, które zostały kiedyś skrzywdzone... które chowają w sobie ból. Ale to czas nie tylko na poszukiwanie w sobie zła, winy, bólu... ale to czas na ujrzenie wokół nas dobra, ludzi nam życzliwych, których kilka dni temu nie przyszłoby nam do głowy, że są, istnieją... a jednak są... i to w tym czasie, kiedy to już na Ołtarzu zapłonie pierwsza świeca, oświetli naszą drogę oczekiwania na Tego, co delikatnym brzmieniem zimowej nocy wejdzie w nasze serca.

     JA... kolejny już raz podejmę swe wyzwania, i jak co roku rozpocznie się mój czas czuwania od Konferencji Życiodajna Śmierć. Kiedy 2 lata temu brałam w niej udział, dziwiłam się dlaczego taki tytuł... bo jakże śmierć może dać życie. Jechałam na tę Konferencję z wielkim swym bólem, bo 8 miesięcy temu odeszła moja córka, ból mieszał się z wielką niewiadomą - jakich tam ujrzę ludzi, czy zdobędę się na odwagę aby powiedzieć o śmierci Ani, jak mnie przyjmą, taką normalną, zwykłą matkę w żałobie...? Przeplatanka uczuć połączoną z wielką ufnością do Boga. A tam... wielkie zwycięstwo Maleńkiej Miłości, tej Okruszyny, która przemieniła wiele serc.

     I ja dziś... kiedy za oknem jaszcze noc, cisza.... dla zdrowych, normalnych ludzi to czas snu, odpoczynku, a ja ze zmęczonymi dłońmi od pracy piszę... czego oczekuję? A może czego pragnę? Jednego na pewno - rozmowy z Bogiem, bo tylko tak potrafię z Nim rozmawiać... usiąść w blasku lampki i rozmawiać... czuwać, nadsłuchiwać Jego kroków, spoglądając z utęsknieniem w okno, czy ujrzę tam cień mego Pana... czekam i piszę...

     ...i zapłonie świeca... blaskiem ogrzeje tysiące serc czekających z utęsknieniem na ten mały okruszek Miłości, ileż to znów serc się przemieni... matka ujrzy swe dziecko - piękniejsze tego dnia niż wczoraj... piękniejsze bo otulone Bogiem.... a może ojciec - bardziej odczuje tęsknotę syna za jego miłością? A może spracowana matka - zgarbiona od trosk, poczuje ciepły dotyk swego dziecka i cichy szept "kocham Cię mamo". A może mąż, żona wtuleni w swe ramiona nawzajem powierzą siebie Bogu, swe troski, problemy, pragnienie dziecka....oddadzą się Jemu - Wielkiej Miłości?

     ...ogrzeje serca stęsknione, serca zimne, serca skamieniałe... ogrzeje, doda sił, aby odważniej spojrzeć na siebie, aby przygotować się na to Spotkanie... aby z radością spoglądać w Niebo.

     Boże... otulona ciepłem Twego spojrzenia, spoglądam na siebie... zmagam się codziennie ze swym życiem...w pędzie zjedzona kanapka, bo biegiem do pracy, potem dom, synowie.... i już następny dzień. Po drodze pogubione marzenia, pragnienia... zakurzone wspomnienia. Jakaś znajomość, na którą zabrakło mi już czasu, a może i chęci aby ją pielęgnować... a ten ktoś wciąż czeka na moja rozmowę... Boże, ile to muszę jeszcze w sobie zmienić, ile jeszcze muszę z siebie dać i nie oczekując nic w zamian...? Podejdę Boże do świecy, zaczerpnę z niej siły aby móc z wielkim zapałem, wejść w ten czas. Zaproszenie już mi wysłałeś... czas już go otworzyć... i tak żyć, aby codziennie przybliżać się ku celu, ku Tobie. Teraz na mnie czas, aby wykonać krok ku Tobie. Przygotować swe serce na spotkanie z Tobą, odrzucić od siebie to, co mnie niepokoi, oddala, zaślepia... i bardziej Ci zaufać, i bardziej ukochać.

Boże... ja czekam...czuwam...

...a oto wszystko rodzi się nowe.

2 Kor 5, 17

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Do Jezusa naszego Mistrza i Pana zanieśmy pokorne prośby:

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Przybądź, Panie Jezu!

1.      Chryste, nieprzemijająca światłości, obudź z uśpienia naszą wiarę.

2.      Panie, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, przyjdź i naucz nas, że Twoją jesteśmy własnością.

3.      Jezu, usuń swoją mocą podziały z nienawiści wznoszące się między narodami i spraw, niech ludzie kroczą drogami zgody i miłości.

4.      Lekarzu duszy i ciała, ulecz chorych i cierpiących, którzy dźwigają ciężar choroby od wielu lat.

5.      Pamiętaj, Panie Jezu Chryste, o wszystkich ludziach, którzy żyli od początku świata i w Tobie pokładali nadzieję.

6.      Źródło Miłosierdzia, okaż litość nam, gdy przyjdziesz sądzić żywych i umarłych.

Jezu, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj łaskawie prośby i błagania ludu, który z ufnością i pokorą Cię prosi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

        

Panie, nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci, † Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną Ofiarę, *

spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Za chwilę chleb i wino przyniesione przez nas w darze staną się prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa Pana. Starajmy się obudzić naszą wiarę i przygotować do godnego przyjęcia Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

PREFACJA

1. Dwa przyjścia Chrystusa

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze *

spełnił Twoje odwieczne postanowienie, *

a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. *

On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, *

aby nam udzielić obiecanych darów, *

których, czuwając, z ufnością oczekujemy.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami, *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 85, 13

Pan obdarzy błogosławieństwem, *

a nasza ziemia wyda swój owoc.

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym Sakramencie, † przez który nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba * i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

        

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna † i oczekujecie Jego przyjścia w chwale; * niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem.

W. Amen.

K. Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, † radość w nadziei * i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości.

W. Amen.

K. Radujecie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele, † niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, * gdy powtórnie przyjdzie w chwale.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

PRZED ROZESŁANIEM

Spotkaliśmy się z Chrystusem na tej Eucharystii, słuchaliśmy słowa Bożego skierowanego do nas i przyjęliśmy Pana w Komunii świętej. Idźmy teraz do swoich domów i codziennych obowiązków, świadcząc o tym, że Jezus jest blisko i niebawem przybędzie. Niech w głoszeniu tej prawdy, umacnia nas Boże błogosławieństwo.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

| 1 |

ks. Tomasz Fischer

dodane 28.11.2018 22:12