Witamy ks. Piotra w naszej parafii.

Ksiądz Piotr Gębka urodził się 1 XII 1985 r. w Krakowie. Jego rodzinne strony to parafia p.w. Św. Marcina z Tours w Krzeszowicach. Po zdaniu matury w 2004. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza dnia 29 V 2010. Patronem jego rocznika kapłańskiego jest św. Ojca Pio.

Dotychczas pełnił posługę duszpastersko-katechetyczną w następujących parafiach: Podłęże (2010-2012), Niedzica (2012-2014), Spytkowice k. Chabówki (2014-2015), Karniowice-Dulowa k. Trzebini (2015-2018). Lubi wyjazdy rowerowe i jest instruktorem rowerowej turystyki kwalifikowanej. Od 25 sierpnia br. Ks. Piotr jest wikariuszem naszej parafii. Katechizuje w Szkole Podstawowej Nr 129 oraz sprawuje opiekę duszpasterską nad Żywym Różańcem, Legionem Maryi i grupą Misericordia.

Życzymy Mu obfitości Bożych darów!